Online Bağış
0212 875 03 03
bilgi@tacev.org.tr

Duyurular / Etkinlikler

MEB'den Uyuşturucu Genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda uyuşturucuyla mücadelede etkinliğin sağlanması amacıyla 26 maddelik bir eylem planı hazırladı. Okullarda risk grubunda olan öğrenciler tespit edilecek. Bu öğrencilerin aile ilişkilerinin güçlendirilmesi, okula devamlarının sağlanması ve okul başarılarının arttırılmasına yönelik rehberlik servisi ile işbirliği yapılacak. Okullarda yapan güvenlik görevlilerinin yanı sıra polis ve jandarmadan destek alınarak ‘narkotimler’ kurulacak. Bu timler sayesinde okul önlerinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının bu maddeleri satması önlenecek. Bu timler okulların yakınlarındaki riskli işletme ve terk edilmiş virane mekanları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak. Tüm okullara güvenlik kamerası kurulması sağlanacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il genelinde öğrencilerin uyuşturucu ve zararlı maddelerden korunması amacıyla yürütülecek çalışmaların yer aldığı eylem planı hazırladı. 81 İl Valiliği’ne gönderilen ve Cihan Haber Ajansı’nın (Cihan) ulaştığı ‘Uyuşturucu Kullanım ve Bağımlılık ile Mücadele Eylem Planı 26 maddeyi içeren önlemlerde oluşuyor. 

UYUŞTURUCUYA BAŞLAYA ETKENLERİ ARASINDA AİLE TUTUKLARI VE SEVGİSİZLİK GELİYOR

Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapıcı maddelerin, bedensel, zihinsel ve ruhsal hastalıklara neden olduğu kaydedilen planda, “Toplumsal ahlaka verdiği zarar intihar, cinayet, fuhuş, gasp, anarşi, aile parçalanması gibi telafisi mümkün olmayan sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Bağımlılık yapan uyuşturucu maddelere başlanmasına neden olan etkenler arasında içinde bulunulan çevresel faktörler, eğitim durumu, arkadaş grubu, zararlı maddeye kolay ulaşılabilirlik, aile tutumları, ilgisizlik, sevgisizlik ve merak yer almaktadır.” ifadelerine yer verildi. 

Alkol, zararlı madde ve uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığında en önemli risk grubunun örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki 12-18 yaş arasındaki ergenlerin oluşturduğu vurgulanan genelge de şu ifadeler eylem planında şu ifadeler yer aldı; “Bu bakımdan gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması ve onlara sağlıklı yaşama bilincinin kazandırılmasında en büyük görev eğitim kurumlarına düşmektedir. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar ve alınacak önlemlerde okul, öğretmen ve ailelerin iş birliği çok önemlidir.”

Bakanlık öğrencileri sağlığa zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele konusunda alınması gereken 26 maddede sıraladı. İl-ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinasyonunda tütün ve tütün ürünleri, alkol ve uyuşturcu bağımlılığı konusunda ulusal olarak hazırlanan eylem planlarının ilgili kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde uygulanmasına yönelik bir komisyon oluşturulacak. Komisyon, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve Spor, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve ilgili kurum kuruluşlarla işbirliği yürütecek. Bu komisyonlarda hayat boyu öğrenmeden sorumlu şube müdürleri ile rehberlik öğretmeneliri yer alacak. 

Gençlere yönelik koruyucu-önleyici çalışmalar üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ve uzman kişiler işbirliğinden yürütülecek. İllerde yatılı okul ve pansiyonu olan okullardan başlamak üzere okul yöneticileri ile öğretmenlere uyuşturucu bağımlığı konusunda hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri düzenlenecek. Tüm eğitim kurumlarında anne-babalar, ‘0-18 Yaş Aile Eğitim Programı’ kapsamında gelişim dönemleri, ergenlik döneminin özellikleri, uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı ve önlenmesi konularında bilgilendirilecek. Ailelerin çocuklarını izlemeleri, arkadaşlarını tanımaları, çocukları ile doğru iletişim kurmaları, onların yayında olduklarını göstermeleri konusunda destek verilecek. Çocukların internet ve bilgisayar kullanımı konusunda bilgilendirilmeleri için seminer, toplantı, afiş ve broşür dağıtılacak. Öğrencilerin stresle başa çıkma, çatışma çözme becerileri geliştirme, etkili reddetme davranışı ‘hayır’ diyebilme, akran baskısına karşı koyma, öfke yönetimi konularında eğitimler verilecek. 

İŞ EĞİTİMİNDE KİMYASAL MADDELER İÇEREN KONU İHTİVA EDEN EĞİTİM ARAÇLARI KULLANILMAYACAK 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile 3 Ocak 2014 tarihinde imzalanan ‘Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi Uygulama Protokolü’ kapsamında örgün eğitim alan öğrenci ve velileri başta olmak üzere öğretmenlere, yöneticileri, yaygın eğitim alan öğrenci ve kursiyerlere hazırlanan alkol, tütün, uyuşturucu madde, teknoloji ve bağımlılıkla mücadeleyi içeren bilgilerin yer aldığı kitapçıklar dağıtılacak. Eğitim ortamında kullanılan kırtasiye malzemeleri ile mesleki eğitim ve iş eğitiminde kimyasal maddeler içeren konu ihtiva eden eğitim araç ve gereçleri kullanılmayacak ve su bazlı ürünler tercih edilecek. Öğretmenlerin hazırladığı eğitim ortamında kullanılan yazılı ve görsel araçlarda sağlığa zararlı maddelerin adı ve resimleri bulunmayacak. Öğrencilere bu tür maddelerle karşılaştıklarında nasıl davranmaları konusunda meraklandırıcı ve özendirici olmayan eğitim verilecek. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershanelerin, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğretim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında tütüm ve tütün ürünlerinin tüketilmesi engellenecek. 

ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİN GÖREBİLECEĞİ OKUL ÇEVRESİ VE DIŞ ALANLARDA SİGARA İÇMEYECEK

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alametleri ile kıyafet, takı ve aksesuarların eğitim ortamlarında taşınması önlenecek.Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerin satışı yapılmayacak. Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünlerle tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak ürünlerin okullarda dağıtımı ve satışı engellenecek. Başta eğitim kurumlarının lavaboları olmak üzere diğer olabilecek açık ve kapalı alanlar tütüm ve tütün ürünlerinin kullanımı konusunda sıkı denetlenecek. 

Öğrencilere örnek olmaları bakımından tütün ve tütün ürünleri kullanan öğretmen ve yöneticiler öğrencilerin görebileceği okul çevresi ve dış alanlarda bu tür ürünleri kullanamayacak. Tütün ve tütün ürünü kullananlar ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirilecek. Risk grubunda olan öğrenciler tespit edilerek, ailesi ile işbirliği yapılacak. Bu tür öğrencilerin aile ilişkilerinin güçlendirilmesi, okula devamlarının sağlanması ve okul başarılarının arttırılmasına yönelik rehberlik servisi ile işbirliği yapılacak.

Risk altında olan öğrencilerin aileleri rehberlik öğretmenleri, sınıf rehber öğretmenleri ve müdür yardımcısından oluşan bir ekiple ziyaret edilecek. Bu ekip aile ziyaretlerinde öğrencilerin durumlarını ve psikolojisini ele alarak yapılması gerekenler konusunda aileleri bilgilendirecek. Okul kantinlerinde sağlığa zararlı maddeler ve öğrencilerin beslenmesini olumsuz etkileyen yiyecekler satılmayacak. Okullarda güvenli ortamların sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler sıkılaştırılacak. Okulların güvenliği güçlendirilecek. Her okulda güvenlik kameralarının kurulumu sağlanacak. 

OKULLARA 100 METRE MESAFEDEKİ BÜFE VE KAHVELER DENETLENECEK

Okul ve eğitim kurumlarının 100 metre çevresindeki büfe, kahvehane gibi yerlerde sigara ve alkollü maddelerin satışının engellenmesi için Milli Eğitim Müdürlükleri, kolluk kuvvetleri polis ve jandarma, yerel yönetimleri ve İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu işbirliği yaparak denetimler gerçekleştirilecek. Okulların çevresinde seyyar satıcıların bulunmasının önüne geçilecek. Okulların yakınlarındaki riskli işletme ve terk edilmiş virane mekanlar milli eğitim müdürlükleri, polis, jandarma ile yerel yönetimlerle tespit edilerek bu yerlerle ilgili gerekli önlemler alınacak. Öğrencilerin ders dışı zamanlarında spor, sanat, kültür, izcilik, sosyal sorumluluk projeleri, doğayı koruma ve geliştirme etkinlikleri gibi faaliyetleri katılımı sağlanacak. Okul yönetimleri arkadaşlarına iyi örnek olan ve sosyal etkinliklerde başarılı olan öğrencileri ödüllendirecek.

Videolar

Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı 2019